مقاله سينماتيك ماشين ها

دانلود مقاله سينماتيك ماشينها نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 27 فهرست و پیشگفتار ۱٫ ۱) سينماتيك سينماتيك ماشينها عبارت از مطالعه و تجزيه و تحليلي راجع به حركت نسبي اجزاء ماشينها مي باشد. در اين تجزيه و تحليل تغيير مكان، سرعت و شتاب مورد نظر قرار خواهد گرفت… ۲٫ ۱) ديناميك ۳٫ ۱) ماشين ۴٫ ۱) دياگرام سينماتيكي ۱٫۵) مكانيزم ۶٫ ۱) حركت در صفحه ۷٫ ۱) انتقال ۸٫ ۱) دوران ۹٫ ۱) انتقال و دوران ۱۰٫ ۱) حركت مارپيچي ۱۱٫ ۱) حركت كروي بخش دوم: مكانيزمهاي ميله اي Linkage 1. 2) مكانيزمهاي چهار ميله اي ۲٫ ۲) مكانيزم چهار ميله اي با لنگهاي موازي ۳٫ ۲) مكانيزم چهار ميله اي با لنگهاي مساوي و غير موازي ۴٫ ۲) مكانيزم لنگ – آونگ Crank and rocker 5. 2) مكانيزم با لنگهاي دوراني دوبل يا لنگ لنگ drang Link شكل ۵٫ ۲ يك مكانيزم چهار ميله اي را نشان مي دهد كه كوتاهترين عضو آن ميلة ثابت است. چنين مكانيزمي با لنگهاي دوراني موسوم مي باشد. ۶٫ ۲) مكانيزم لنگ – لغزنده Slider-Crank meckanism 7. 2) مكانيزم رفت و آمدي Scotchy yoke …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *