گزارش تخصصی مربی بهداشت

گزارش تخصصی مربی بهداشت مدرسه : ترغیب دانش آموزان به خوردن قرص آهن تعداد صفحات ۱۸ قالب ورد    فهرست چكيده : ۳ مقدمه : ۴ ارزیابی از وضع موجود. ۵ بيان مسئله. ۵ اهداف گزارش تخصصی : ۶ هدف اصلی : ۶ اهداف جزئی : ۶ مقایسه با شاخص : ۶ جمع آوری اطلاعات.. ۶ يافته هاي محيطي : ۶ يافته هاي علمي.. ۷ هدف کلی: ۷ اهداف اختصاصی: ۷ استراتژی ها: ۷ يافته هاي علمي از تحقيقات ومقالات  به شرح ذيل ميباشد : ۸ نوجوانان بايد براي پيشگيري از کم خوني فقر آهن به توصيه هاي ذيل عمل کنند: ۱۰ پيشينه تحقيق : ۱۲ تجزيه وتحليل.. ۱۳ ارائه راه حل هاي موقت.. ۱۴ انتخاب واجراي راه حل.. ۱۶ ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت اجرای طرح ) ۱۶ ارزيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار آن. ۱۷ نقاط ضعف : ۱۷ پيشنهاداتّ،.. ۱۷ منابع ومآخذ : ۱۸ چكيده : آهن اساسی ترین ماده مغذی اولیه برای ساختن گلبولهای قرمز خون می باشد و اگر این ماده مغذی به مقدار کافی در دسترس بدن نباشد با ادامه کمبود و تخلیه ذخائر بدن, کم خونی فقر آهن بروز می کند. کمبود آهن و کمخونی ناشی از آ …

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *