اطلاعیه فروشگاه

مرکز فایل با ممتازترین و با کیفیت ترین مجموعه محصولات دانلودی در خدمت شماست. در صورت هرگونه مسئله در ارتباط با محصولات از طریق بخش پشتیانی با ما در ارتباط باشید. در حداقل زمان ممکن کارمندان ما پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات( IT ) اختلالات يادگيريدانش آموز پایه اول ابتدایی را حل كنم

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات( IT ) اختلالات يادگيريدانش آموز پایه اول ابتدایی را حل كنم در این بخش اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم با روش تدريس مبتني بر فناوری اطلاعات( IT ) اختلالات يادگيريدانش آموز پایه اول ابتدایی را حل كنم برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 42 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش صورت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم

دانلود اقدام پژوهی با موضوع حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم در این بخش اقدام پژوهی با موضوع حل مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 17 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش صورت گرفته و همچنین توسط معلمین مجرب طراحی و تدوین گردیده است. در ذیل فهر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طريق شوراي دانش آموزي

دانلود اقدام پژوهی با موضوع بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه  از طريق شوراي دانش آموزي در این بخش اقدام پژوهی با موضوع بررسي نقش مشاركتي دانش آموزان در اداره امور مدرسه  از طريق شوراي دانش آموزي برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 34 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش صورت گرفته و همچنین توسط معل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم علل مدرسه گریزی ..... را کاهش دهم

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم  علل مدرسه گریزی ..... را کاهش دهم در این بخش اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم  علل مدرسه گریزی ..... را کاهش دهم برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 15 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش صورت گرفته و همچنین توسط معلمین مجرب طراحی و تدوین گرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه می‌توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه می‌توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد در این بخش اقدام پژوهی با موضوع چگونه می‌توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 17 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم در این بخش اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل کم رویی و عدم اعتماد به نفس را در شبنم حل نمایم برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 29 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش صورت گرفته و همچنین توسط معلمین مجرب طراحی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم

دانلود اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم در این بخش اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 14 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش صورت گرفته و همچنین توسط معلمین مجرب طراحی و تدوین گردیده اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل گوشه گیری .... را برطرف نمایم

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل گوشه گیری .... را برطرف نمایم در این بخش اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم مشکل گوشه گیری .... را برطرف نمایم برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 25 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش صورت گرفته و همچنین توسط معلمین مجرب طراحی و تدوین گردیده ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم در این بخش اقدام پژوهی با موضوع چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 27 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش صورت گرفته و همچنین توسط معلمین مجرب طراحی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم اضطراب .... را در کلاس از بین ببرم

دانلود اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم اضطراب .... را در کلاس از بین ببرم در این بخش اقدام پژوهی با موضوع چگونه می توانم اضطراب .... را در کلاس از بین ببرم برای دانلود قرار داده شده است. این اقدام پژوهی در 17 صفحه، با فرمت WORD، قابل ویرایش و کاملاً فهرست و صفحه بندی می‌باشد.  لازم به ذکر است در این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد رعایت فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش صورت گرفته و همچنین توسط معلمین مجرب طراحی و تدوین گردیده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(12):