اطلاعیه فروشگاه

مرکز فایل با ممتازترین و با کیفیت ترین مجموعه محصولات دانلودی در خدمت شماست. در صورت هرگونه مسئله در ارتباط با محصولات از طریق بخش پشتیانی با ما در ارتباط باشید. در حداقل زمان ممکن کارمندان ما پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد

دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد در این بخش  درس پژوهی  ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی- آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه دوم ابتدایی- آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم در این بخش  درس پژوهی  ریاضی پایه دوم ابتدایی- آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی- آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی- آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها در این بخش  درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی- آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی- شناخت شکل های هندسی

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی- شناخت شکل های هندسی در این بخش درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی- شناخت شکل های هندسی برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- درس خط باز و بسته

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- درس خط باز و بسته در این بخش درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- درس خط باز و بسته برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- موضوع جمع

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- موضوع جمع در این بخش درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- موضوع جمع برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- مقایسه ی اعداد

دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه اول ابتدایی- مقایسه ی اعداد در این بخش درس پژوهی  ریاضی پایه اول ابتدایی- مقایسه ی اعداد برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- تدریس عدد 3

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- تدریس عدد 3 در این بخش درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- تدریس عدد 3   برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- لوحه سوم

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- لوحه سوم در این بخش  درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی- لوحه سوم  برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی اشکال هندسی

دانلود درس پژوهی  ریاضی پایه اول ابتدایی اشکال هندسی در این بخش  درس پژوهی  ریاضی پایه اول ابتدایی اشکال هندسی  برای دانلود قرار داده شده است. این درس پژوهی با  فرمت WORD ، کاملاً قابل ویرایش و در 25 صفحه می‌باشد.لازم به ذکر است در تدوین این اقدام پژوهی رعایت تمامی فرمت های استاندارد و فاکتورها و چارت‌های مورد تایید آموزش و پرورش  در نظر گرفته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(22):